Ֆիզիկա

Mերմոդինամիկայի ծրագրեր


Mերմոդինամիկան ֆիզիկայի այն մասն է, որը պատասխանատու է արդյունաբերության համատեքստում ջերմության և ջերմաստիճանի ուսումնասիրության և ջերմային էներգիայի օգտագործելի էներգիայի վերափոխման համար:

Mերմոդինամիկայի կիրառումները Արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ ակնհայտ դարձան, որ խոշոր ջերմային մեքենաներ օգտագործելով ՝ արդյունաբերության զարգացման մեծ խթանում հնարավոր եղավ ամբողջ աշխարհում:

Այսօր Թերմոդինամիկան ուսումնասիրում է էներգիան օգտագործելու եղանակներն առավելագույնը իր ունակությամբ ՝ շարժիչի նորամուծություններից մինչև նոր վարորդների ստեղծում: